Zoeken

Algemene informatie

Onze school heeft twee verzuimmedewerkers: mevrouw M. van Bussel  (ma-di-do) en mevrouw E. Nolle-Mientjes (wo-vrij). Zij zijn de contactpersonen m.b.t. leerlingverzuim. Als u vragen heeft met betrekking tot verzuim, neemt u dan gerust contact met hen op. Zij zijn zowel per  e-mail (m.vanbussel@lyceumelst.nl, e.nolle@lyceumelst.nl ) als telefonisch (0481-362920) bereikbaar.
Zij werken nauw samen met de leerplichtambtenaar: Anneke Veltman, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL Midden-Gelre), anneke.veltman@rblmidden-gelre.nl Telefoonnummer: 026-3774352.


Geoorloofd verzuim (bij ziekte en andere wettige redenen bijv. bezoek tandarts, huisarts, specialist )

U meldt vóór 8.30 uur de afwezigheid/ziekte van hun kind via het telefoonnummer 0481-362920. In geval van ziekte (doorlopend) na het weekend stellen wij  het op prijs dat u uw kind op maandagochtend opnieuw telefonisch ziek meldt.

Wanneer er door uw kind één of meerdere uren moeten worden verzuimd om bovenstaande redenen anders dan bij ziekte, dient er 3 dagen van tevoren een kennisgeving hiervan plaats te vinden. U geeft uw kind een volledig ingevuld en ondertekend absentieformulier mee en  laten deze inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij de balie. Mocht het een last-minute afspraak betreffen, neemt u dan ’s ochtends contact op met de school. Het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim. In bijzondere gevallen beslist de afdelingsleider en/of de directeur. 

Wij verzoeken u om bezoeken van medische-, specialistische- en therapeutische aard, alsmede bezoeken aan tandarts, orthodontist etc. zoveel mogelijk buiten de lestijden te plannen.


Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd schoolverzuim van 16 lesuren of meer moet conform de leerplichtwet binnen 3 dagen aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.

Ondertekening absentieformulieren
Is uw kind jonger dan 18 dan dient één van de ouder(s)/verzorger(s) het formulier altijd te ondertekenen.

Absentieformulier

Aan- en afwezigheidsregistratie in Magister

Onze school maakt gebruik van het programma Magister o.a. om de aan-/ en afwezigheid van uw kind te registreren.

De volgende codes worden o.a. in Magister gebruikt:

 

tl                             te laat

tg                            te laat gemeld

zk                            ziek

xZ                           ziek naar huis

Ta                           tandarts/orthodontist

xD                           huisarts

xS                           arts/specialist/ziekenhuis/fysiotherapeut

xB                           bijzonder verlof

xM                          afwezig met reden

MP                         meldpunt (afwezig in de les/geoorloofd verzuim)

xO                          ongeoorloofd afwezig

Mg                          ongeoorloofd verzuim ingehaald (1 xO staat voor 2 lesuren inhalen)

BV                          boeken vergeten

HV                          huiswerk vergeten

xV                           uit de les verwijderd

 

 


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl