Zoeken

Procedure ziekmelding

Uw kind is nog thuis - er wordt door één van de ouders gebeld

Bij afwezigheid meldt u op de 1ste ziektedag vóór 8.30 uur de afwezigheid van uw kind via het telefoonnummer 0481 - 362920. Direct bij terugkomst (herstel) op school levert uw kind het door u ingevulde en ondertekende (oranje) absentieformulier in bij de verzuimmedewerker bij de balie. Als uw kind ná het weekend nog steeds ziek is, dan stellen wij het op prijs dat u uw kind op maandagochtend opnieuw telefonisch ziek meldt.

Registratie in Magister: de verzuimmedewerker voert op het 1e lesuur van de eerste ziektedag de code zk (ziek) in Magister in. Voor de overige lesuren van de eerste ziektedag wordt er een MP (= meldpunt) ingevoerd. Mocht de leerling de volgende dag(en) nog ziek zijn, dan wordt ook voor die dag(en) de code MP ingevuld. Op het moment dat het absentieformulier is ingeleverd, worden deze MP’s door de verzuimmedewerker omgezet naar zk.

Direct bij terugkomst (herstel) op school dient het ingevulde en ondertekende absentieformulier ingeleverd te worden (betermelding).

 

De leerling is al op school aanwezig - gaat ziek naar huis 

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich af bij de verzuimmedewerker aan de balie. De verzuimmedewerker neemt contact met u op om te bespreken of uw kind naar huis mag komen. IOok in dit geval levert uw kind direct na afloop van de ziekteperiode een door u ondertekend absentieformulier in bij de verzuimmedewerker.

Registratie in Magister: de verzuimmedewerker voert tijdens het lesuur dat uw kind naar huis gaat de code xZ (ziek naar huis) in Magister in. Mocht hij/zij de volgende dag(en) nog steeds ziek zijn, dan wordt voor die vervolgdagen de code MP ingevuld totdat het absentieformulier is ingeleverd. Op dat moment worden de MP’s gewijzigd in zk. Let op: de eerste dag xZ blijft ongewijzigd, zodat duidelijk te zien is dat uw kind die dag ziek naar huis is gegaan.

 

Download het Absentieformulier
Ondertekening absentieformulier: Is uw kind jonger dan 18 dan dient u één van de ouder(s)/verzorger(s) het formulier altijd te ondertekenen.

 


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl